Nieuws / Activiteiten Ons Donkske

Uitnodiging herdenking bommenoffensief op het Laar , op 5 mei 2024 om 14h00 en 14h30

20240505 herdenking bommenoffensief Laar


Op 18 december 2021 overleed Karel Dierickx op 76 jarige leeftijd na een slepende ziekte. Karel woonde in zijn jeugd op de Kapelsesteenweg en is de broer van Annie, Joseph, Leo en Daniël. Hij was een chiroman in Ekeren-Donk en Merksem. Het is tijdens zijn chirotijd in Merksem dat hij zijn echtgenote Maria leerde kennen. Ze waren vorig jaar 50 jaar getrouwd en hebben 2 zonen, Daan en Peter. Zoon Jef overleed kort na de geboorte.

Karel was ook drijvende kracht achter de jeugdvereniging Pallieter en een sfeermaker. Karel was een rasechte Donkenaar en een kenner van het  reilen en zeilen van de oude Donk. De Boys & Girls EN de Donk verliezen een crème van een vriend. De Boys & Girls van de Donk bieden de familie Dierickx zeer veel sterkte aan. De familie heeft de laatste tijd veel te verwerken.


 

DE VERENIGINGEN VAN EKEREN DONK NEMEN AFSCHEID VAN DE PATRE/DE NOBELE DONK OP ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 FEBRUARI 2020

Heel binnenkort worden de oude parochiezaal (1913) en het oude Chirolokaal (1959) in de Jozef Ickxstraat afgebroken.. 

De verenigingen krijgen een onderkomen in het splinternieuwe gebouw van het Zorgbedrijf.

Chiro is al verhuisd naar een nieuw gebouw in Hof De Bist. 

Maar, eerst willen de verenigingen afscheid nemen van ‘hun’ parochiezaal met een afscheidsfeest en een tentoonstelling.

De Patre/De Nobele Donk heeft heel veel betekend in het leven van de Donkenaars. Verschillende verenigingen hebben gedurende al die jaren een schat aan herinneringen met documenten, foto’s, film, maandbladen, affiches, enz. verzameld.

Zij willen u graag de kans geven om kennis te maken met het boeiende verleden van Ekeren-Donk, waarin blije herinneringen tot leven worden geroepen. Het is tevens een unieke gelegenheid om vrienden van vroeger terug te ontmoeten.

Volgende verenigingen werken hieraan mee: Big Band KMV St. Cecilia, Bridgeclub Ekeren Donk; Chiro “Oude Donk”, Chiro “hedendaags”; Dansgroep De Uiltjes; Femma Ekeren Donk; Het Gulden Masker; Jeugdclub Pallieter; KWB Ekeren Donk; OKRA Ekeren Donk/Brasschaat; Parochie Heilig Hart Donk, Brasschaat-Ekeren; Postzegelclub; Tafeltennisclub Nodo; The Boys van Ekeren-Donk; Turnkring Estetika, 

PROGRAMMA:

AFSCHEIDSFEEST: zaterdag 15 februari 2020 in de benedenzaal

Iedereen welkom. Gratis toegang.

14.00 tot 18.00 u.

 

Bovenstaande verenigingen nemen “op hun manier” afscheid van de Patre/De Nobele Donk. Zij brengen heel wat activiteiten en gebeurtenissen van de voorbije eeuw in de Donk terug tot leven via fotoprojectie, gefilmde activiteiten, optreden, verhalen, enz.

18.00 tot 20.00 u.

Dit is de gelegenheid bij uitstek om elkaar te ontmoeten bij een hapje en een drankje.

20.00 tot 22.00 u. Big Band Ekeren-Brasschaat, opgericht in 1909, speelt een feestelijk afscheidsconcert.

Vanaf 22.00 u  De Chiro van tegenwoordig sluit de avond af met een bodega in de oude Chirolokalen.

TENTOONSTELLING in de grote bovenzaal

Iedereen welkom. Gratis toegang 

Zaterdag 15 februari: van 11.00 tot 20.00 u.

Zondag 16 februari: van 11.00 tot 18.00 u. 

Verantwoordelijke uitgever: vzw Verenigingen De Nobele Donk


 

Abdijnieuws Averbode:

Overlijden In de morgen van zondag 11 november overleed confrater Thaddeus Herman De Clerck. Hij werd geboren te Ekeren op 23 augustus 1927, trad in in de abdij van Averbode in ...
Geplaatst 11 nov. 2018 01:02 door Jos Vanderbruggen

Pater Herman De Clerck

Velen hebben Pater ( Directeur) Herman De Clerck gekend toen zij school liepen in het Sint Michielscollege te Brasschaat.

Toelichting Jan Verhelst:

Pater De Clerck, afkomstig van “de donk”, verre familie van Jan en Maria Verbist, was eerst gewoon leraar aan het college.

Nadien werd hij prefect en tenslotte rector (niet directeur). Ik heb hem in de jaren 1960 in die twee functies geweten.

Zijn bijnaam was “de snep”. Waar die naam vandaan komt weet ik eigenlijk niet.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Op ZO 16 september 2018 om 14h00 officiële verhuis van de bizonkop in oud chirolokaal naar nieuw chirolokaal.

Op ZA 6 oktober 2018 - zevende chirozangstonde, 15h00 Ruiterhallen Brasschaat.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Met veel droefenis vernemen we het overlijden van Ghislain Van Royen op 19 augustus 2018. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 101 jaar.

Ghislain Van Royen was oud-schooldirecteur, onderwijzer, en (oud)lid van heel wat verenigingen.

Hierbij het overlijdensbericht van Ghislain Van Royen

____________________________________________________________

Filmavond zaterdag 21 oktober 2017

De Boys & Girls van Ekeren-Donk, in samenwerking met de lokale KWB nodigen U en uw familie en vrienden uit op een filmavond : De Donk – Ons Donkske

Parochiecentrum ‘De Nobele Donk’,
Jozef Ickxstraat, 10, 2180 Ekeren.

Zaterdag 21 oktober 2017 - 20:00 - 22:00   deuren 19h30

Het programma toont authentiek en exclusief beeldmateriaal omtrent activiteiten die zich in Ekeren-Donk hebben afgespeeld en die bij vele Donkenaars nog zeer leuke herinneringen zullen oproepen.

Op het programma staan - onder voorlopig voorbehoud - beelden van de Chiro uit de jaren 1970, omtrent de vrouwen voetbalclub van café ‘t Rozeke, over de gekende ‘VESPA’club, over de straatfeesten in de Donk, over de pensionering van meester Van Steenvoort, over feesten in café Pallieter, en zeker niet te missen over de internationaal gekende veldloopcross Petrus Claessens.

Iedereen is van harte welkom.

Inkomprijs: 5€ / Consumpties aan democratische prijzen.

PS. Dit is misschien één van de laatste activiteiten in de Nobele Donk ( zie nieuwsartikel hieronder ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het einde van parochiezaal De Nobele Donk - Ekeren Donk

 Het patronaat 1912 407x252

2017 - Donkse verenigingen informeren u ‘correct’ over de verkoop van de parochiezaal DE NOBELE DONK

Parochiezaal De Nobele Donk verkocht aan het Zorgbedrijf Antwerpen
Op donderdag 11 mei 2017 heeft de VZW Dekenaat Antwerpen regio Ekeren-Brasschaat op advies van de stuurgroep zijnde deken Michel Baert, pastoor Koen Janssen, de leden van de kerkraad Boudewijn Van Ussel en Raf Vaasen, het parochieraadslid Vincent Costa en de bestuurders van EKBRA André De Vleeschouwer en Herman Vandersypen met de goedkeuring van de vicaris Wim Selderslaghs de site van de Nobele Donk, gelegen in de Jozef Ickxstraat 10 in Ekeren Donk, verkocht aan het Zorgbedrijf Antwerpen.
Geen enkele Donkse vereniging was vertegenwoordigd in die stuurgroep.

 

Wat betekent dit voor De Donk en de Donkenaars?
Het huidig parochiecentrum “De Nobele Donk” en de Chirolokalen in de Jozef Ickxstraat zullen worden afgebroken. Het Zorgbedrijf wil hier en op de site van de Oude Pastorij in de Prinshoeveweg 60 tot 80 assistentiewoningen en een Dienstencentrum inplanten.
Zowel de Donkenaar als de verenigingen verliezen in de toekomst niet alleen HUN parochiezaal maar ook de plaats waar zij zich thuis voelen om te vergaderen, te feesten, een koffietafel te geven, een bezinning, een infosessie of toneel te organiseren, of om gewoon samen een pintje te drinken.

Geschiedenis in een notendop
Sinds 1923 hebben generaties parochianen, Donkenaars, gezorgd voor de zaal: iedereen heeft er gewerkt, is er samengekomen, heeft er gefeest, heeft er geturnd, les gevolgd of gegeven en heeft de zaal onderhouden. Donkenaars hebben eigenhandig de lokalen van de Chiro gebouwd.
In september 2015 stond de beheerraad van De Nobele Donk, gesteund door de verenigingen en EKBRA, klaar om de zaal volledig te renoveren. Totaal onverwacht deed het Zorgbedrijf Antwerpen een bod op de grond en het gebouw van De Nobele Donk, zodat al de plannen moesten worden opgeborgen. Sindsdien is er door de Beheerraad van de Nobele Donk, namens de Donkse verenigingen, onderhandeld met de afgevaardigden van EKBRA en van het Zorgbedrijf Antwerpen om de continuïteit van de werking van de verenigingen te garanderen, het beslissingsrecht en het exclusieve genot van de zaal te vrijwaren en financiële onafhankelijkheid te behouden.

Samenwerking Zorgbedrijf en verenigingen
Het Zorgbedrijf Antwerpen en de verenigingen zijn bereid om samen te werken. Toch zijn de verenigingen ongerust om hun eigenheid te verliezen in de nieuwe structuur. Zij zijn ervan overtuigd dat er voor beide partijen maar één mogelijkheid is om op een gezonde manier samen te werken en alle problemen in de toekomst te vermijden: namelijk dat de verenigingen autonoom over een zaal kunnen beschikken, binnen de site van het Zorgbedrijf.
Het Zorgbedrijf Antwerpen is hiertoe bereid mits een financiële inbreng van EKBRA en de parochie.
EKBRA en de parochie zijn hiertoe NIET BEREID
EKBRA heeft de Nobele Donk verkocht, maar is, tot op heden, NIET bereid een deel van deze gelden te besteden voor de bouw van een zaal ten dienste van de verenigingen.
Daar zij zelf deze zaal geschonken hebben gekregen van wijlen de heer ‘BAILLET LATOUR’ is dit een doorn in het oog van de verenigingsleden en de sociale cohesie van alle Donkenaren. Door de verkoop heeft EKBRA de zaal afgepakt van de verenigingen, die al meer dan 100 jaar gebruik maken van de zaal.

Het geld moet terugvloeien naar de verenigingen
Het geld van de verkoop, € 675.000, gaat nu integraal naar EKBRA en de parochie. Er is wel (terecht) geld beloofd aan de Chiro om hun nieuwe gebouwen af te werken, maar de andere verenigingen krijgen niets. Waarom niet? Is dit geen gerechtvaardigde eis, enerzijds om morele en sociale redenen, anderzijds ook omwille van de jarenlange inspanningen van de verenigingen om de zaal in stand te houden voor elke bewoner van de Donk nu en in de toekomst?

Belangrijk
In de verkoopsvoorwaarde is opgenomen dat De Nobele Donk open blijft tot er een nieuwe zaal is. Dus de verenigingen blijven hun werking verder zetten en al hun activiteiten gaan gewoon door. Verhuur van de zaal blijft mogelijk.

Verantwoordelijke uitgevers: De Donkse verenigingen
Bigband, Bridgeclub, Femma, KWB, OKRA en Postzegelclub

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meester Ghislain Van Royen maakt eeuw rond - 100 jaar

meesterghilslainvanroyen100jaar


December 2016 - In het Kapelse RVT Plantijn is de honderdste verjaardag gevierd van Ghilslain Van Royen. Als onderwijzer en latere directeur van de school in Ekeren-Donk was hij een bekend figuur in de regio. Ghislain werd geboren in Berendrecht en groeide op in Zandvliet. Hij studeerde af als onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas. In 1940 ging hij aan de slag als onderwijzer in de school van Ekeren-Donk. Hij was er vele jaren onderwijzer van dubbele klassen met soms wel 35 kinderen. In 1970 werd hij er directeur en ging in 1975 met pensioen. Als honderdjarige is hij al langer met pensioen dan hij gewerkt heeft.

Zo willen we allemaal 100 jaar worden .....

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 15 oktober 2016 , gezien het succes van een filmavond in 2015, richten we 2de filmavond in, met oude opgedoken films. Noteer deze datum!

De Boys en Girls van Ekeren-Donk met medewerking van KWB - Ekeren-Donk.

Waar : Parochiecentrum ´De Nobele Donk` - Jozef Ickxstraat 10, 2180 Ekeren

Inkom: 5€

Programma :

20u deuren open
20:30u aanvang
 Film 1. De Chiro-kampen
 Film 2. Vervolg op Ons Donkske met o.a.  De Uiltjes volkskunstgroep,  Esthetica turngroep,  Labore en Constantia harmonie,  St Cecilia fanfare

 Pauze

 Film 3. 75 jaar jongensschool en pensionering in 1975 van meester Van Royen en diens nakende 100ste verjaardag.