Ons Donkske - Document 10

Limericks

uitgegeven boek door Ghislain Van Royen

WAT IS EEN LIMERICK?

Een limerick is een kort gedichtje van maar 5 lijnen :

Lijn 1, 2 en 5 (langere lijnen) rijmen op elkaar ;

3 en 4 (korte lijnen ) rijmen onderling ook.

Ze komen uit Ierland (eind 17e eeuw) uit het Ierse stadje “Limerick”.

In 1820 vond men de ENIGE reeks van “Lear”,over 16“wonderbare,ouwe vrouwen. Ze waren humoristisch,veelal “ontuchtig”, ook de limericks !!!

Pas begin 1900 kwamen ze naar Europa. Intussen was het ritme veranderd en men voegde per lijn 1 lettergreep bij. De accenten kwamen op 3 – 6 – 9.

In ’t begin werden ze aangezien als karamellenverzen, tot ze, NA 1945,erkend werden als “kort gedichtje”.Totnogtoe vonden we geen boekhandel die “limericks” verkocht !

Soms is een korte inleiding voldoende om de aandacht te spitsen, maar soms zal een langere uitleg of omschrijving van het gebeuren, de aandacht opdrijven ! Hoe fijner en geslepener de voordrager zijn inleiding brengt, met de nodige humor waar ’t kàn, hoe prettiger het wordt voor de luisteraars ! In feite moet de voordrager een aangenaam verteller zijn, die,wààr hij kàn, zal trachten mensen op het verkeerde been te zetten ! 

 coverboeklimericksghislainvanroyenresize

Copyrights:

Dit boek werd gepubliceerd met toelating en medewerking van Clement en Rita Van Royen die de auteurs- en copyrights bezitten. Zonder hun toelating mag niets uit dit boek worden gekopieerd of gepubliceerd.

 

Er is geen pdf plugin, maar kunt het pdf bestand downloaden.

Terug naar documenten Ons Donkske